VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL

P R O P O Z I C E

Soutěž je organizována pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a žákům primy až kvarty osmiletých gymnázií v České republice a Slovenské republice.

 

A. Soutěžní téma:

Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě

 

B. Charakteristika soutěže:

Soutěž „Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě“ je dvoukolová.

Myšlenkou soutěže pro děti je ztvárnit, zobrazit svou představu továren a měst, pokud možno v baťovském stylu, představ o firmě Baťa, šíření baťovských myšlenek, strojů i lidí ze Zlína do světa.

 

Vyhlašujeme obor:

obor výtvarný – zachycení vyobrazení továren a měst v Československu a ve světě.

 

C. Kategorie:

Soutěž výtvarná je určena žákům 6. - 9. ročníku základních škol a žákům primy až kvarty osmiletého gymnázia.

 

Organizace a pravidla soutěže:

Výtvarná soutěž je dvoukolová. Práce nejprve vyhodnotí učitelé ve škole, následně zašlou na níže uvedenou adresu počet výtvarných prací dle vlastního uvážení.

 

Do výtvarné soutěže přijímáme obrázky libovolného rozměru do formátu A3 nebo A4 a v libovolném počtu z každé školy. Práce musí být označeny názvem, jménem autora, věkem, třídou a názvem školy.

 

Všechny práce se zasílají na adresu Zdeněk Mikel, Prlovská 3860, 760 01 Zlín (s označením soutěž „Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě“).

Každý příspěvek musí být původní autorskou prací (je tedy dílem uvedeného autora).

 

Uzávěrka soutěže je 22. prosince 2017. Práce, které přijdou po tomto datu, nebudou již do soutěže zařazeny.

 

Vybrané práce budou v zájmu propagace soutěže publikovány, vystaveny apod.

 

Soutěžní práce se nevracejí.

Zaslané výtvarné práce vyhodnotí odborná porota. Ocenění soutěžící budou pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže spojené s předáním cen, které se bude konat v měsíci březnu 2018. Vybraní žáci mohou být pozváni na konferenci při příležitosti 120. výročí narození Jana Antonína Bati, která se koná 7. – 8. března 2018 ve Zlíně, ve Filmovém uzlu na Filmových ateliérech. O přesném termínu slavnostního vyhlášení a předání cen nejlepším účastníkům budou soutěžící a jejich školy v dostatečném předstihu vyrozuměni.

Elektronické verze vítězných výtvarných prací budou umístěny na webové stránky Nadačního fondu Jana Antonína Bati.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Mikel, MBA

Prlovská 3860

760 01 Zlín

tel.: +420 604 220 313

e-mail: zdenekmikel@email.cz

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

KONTAKT

FACEBOOK

Nadační fond Jana Antonína Bati
Moravní nábřeží 2 - Rybárny
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 29254736

 

Robert Hájek
zakladatel fondu
+420 732 842 329

nadacejabati@gmail.com

Lenka Kaňovská

předsedkyně správní rady

Hana Kuslová

členka správní rady

Michal Hampala

člen správní rady
 

John B. Nash

člen správní rady

Mariana B. Breech

členka správní rady

Adéla Trněná

asistentka

nadacejabati@gmail.com

  • Facebook - White Circle