LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL

P R O P O Z I C E

Soutěž je organizována pro studenty středních škol, učilišť a gymnázií v České republice a Slovenské republice.

 

A. Soutěžní téma:

Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě

 

B. Charakteristika soutěže:

Soutěž „Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě“ je dvoukolová.

Myšlenkou soutěže pro studenty je ztvárnit, popsat představu o firmě Baťa, o šíření baťovských myšlenek, strojů i lidí ze Zlína do světa, případně vyjádřit svou představu Baťova systému řízení.

 

Vyhlášeny jsou následující obory:

obor literární – Forma práce – povídka, úvaha.

 

C. Kategorie:

Soutěž literární je určena studentům středních škol a gymnázií.

 

Návrh témat literární soutěže:

Studenti mohou volit libovolné téma související s názvem soutěže.

 

Organizace a pravidla soutěže:

Literární soutěž je dvoukolová. Práce nejprve vyhodnotí učitelé ve škole, následně zašlou na níže uvedenou adresu počet literárních prací dle vlastního uvážení.

 

Práce musí být označeny názvem, jménem autora, věkem, třídou a názvem školy.

 

Všechny práce se zasílají na adresu Ing. Zdeněk Mikel, MBA, Prlovská 3860, 760 01 Zlín

(s označením soutěž „Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě“ – literární soutěž).

Každý příspěvek musí být původní autorskou prací (je tedy dílem uvedeného autora).

 

U literárních prací není stanoven rozsah příspěvků.

Práce, v nichž budou obsaženy citace, musejí přesně uvést použitý zdroj.

Uzávěrka soutěže je 22. prosince 2017. Práce, které přijdou po tomto datu, nebudou již do soutěže zařazeny.

 

Vybrané práce mohou být v zájmu propagace soutěže publikovány, vystaveny apod. Autoři oceněných prací tak mohou být požádáni organizátory soutěže o zaslání literárního příspěvku elektronickou poštou.

 

Soutěžní práce se nevracejí.

Zaslané literární příspěvky vyhodnotí odborná porota. Ocenění soutěžící budou pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže spojené s předáním cen, které se bude konat v měsíci březnu 2018. Výherci mohou být následně pozváni na konferenci při příležitosti 120. výročí narození Jana Antonína Bati. O přesném termínu slavnostního vyhlášení a předání cen nejlepším účastníkům budou soutěžící a jejich školy v dostatečném předstihu vyrozuměni.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Mikel, MBA

Prlovská 3860

760 01 Zlín

tel.: +420 604 220 313

e-mail: zdenekmikel@email.cz

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

KONTAKT

FACEBOOK

Nadační fond Jana Antonína Bati
Moravní nábřeží 2 - Rybárny
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 29254736

 

Robert Hájek
zakladatel fondu
+420 732 842 329

nadacejabati@gmail.com

Lenka Kaňovská

předsedkyně správní rady

Hana Kuslová

členka správní rady

Michal Hampala

člen správní rady
 

John B. Nash

člen správní rady

Mariana B. Breech

členka správní rady

Adéla Trněná

asistentka

nadacejabati@gmail.com

  • Facebook - White Circle