Budujme stát pro 40.000.000 lidí

Nadčasový národohospodařský program v nejznámější knize J. A. Bati

Reprezentativní publikace Jana Antonína Bati „Budujme stát pro 40 000 000 lidí“, jejíž náboj a entusiasmus je velice aktuální a přínosný i v naší době, nehledě na hodnoty, které ukrývá ve svých myšlenkách a odvážných vizích. Vzhledem k významu autora i publikaci samotné byl v dubnu 2013 vydán věrný reprint původní verze z roku 1937 o rozsahu 164 stran. Kniha je celobarevná, tištěná na kvalitním rustikálním papíru. Domníváme se, že osloví jak odborné kruhy tak čtenářskou veřejnost a vyvolá i širokou společenskou diskuzi. Nejznámější Baťovo dílo je vlastně programem budování státu v krizových obdobích.

Nová kniha obuvnického krále Jana Antonína Bati

V Nakladatelství Marek Belza vyšla dne 27. srpna 2012 třetí z řady dosud nepublikovaných exilových spisů vynikajícího česko-brazilského průmyslníka Jana Antonína Bati. Memoárový román Uloupené dílo je vlastně biografií slavné zlínské firmy a jejích hlavních představitelů

Zahrnuje rozsáhlé období historie podniku v letech cca 1900 - 1945, tedy od počátků jeho průmyslové činnosti, přes období růstu navzdory všem krizím a historickým zvratům, až po ten konečný, který mu teprve zasadil smrtelnou ránu v podobě znárodnění.

Nezaměnitelný a rázovitý Baťův styl psaní již čtenáři znají. Opět určitě nebudou zklamáni svižným vyprávění ;m s prvky zemitého slováckého dialektu.

Edice Lusitanica. Vázaná s přebalem, reprezentativní formát 173 x 245 mm, 384 stran textu a 48 stran fotografické přílohy.

Těžké časy

Román o dramatických událostech let 1938/39

 

Po několika svazcích, věnovaných osobnosti významného československo-brazilského průmyslníka, zahajujeme unikátní edici jeho bohatého a dosud nikdy nepublikovaného literárního odkazu. Jsme velmi potěšení, že dlouholeté úsilí o Baťovu plnou právní rehabilitaci a očištění jeho čestného jména konečně došlo naplnění.

Román Těžké časy vyšel nejen v roce 110. výročí narození Jana A. Bati, ale též jako příspěvek nakladatelství k oslavám 90. výročí vzniku Československé republiky. Je ovšem také mementem k 70. výročí podpisu Mnichovské dohody a bezprecedentní zrady spojeneckých zemí spáchané na Československé republice.

A to velmi případně, neboť se zaměřuje na kritické období těsně předválečných let 1938 – 1939. Snad s konečnou platností vyvrací léty petrifikované mýty kolem tohoto vlastence, kterého jsme, jak už to u nejlepších synů naší země bývá, vyštvali do emigrace a připravili se tak o plody jeho tvůrčího potenciálu.

Vrátíme se do doby okolo Mnichova a nahlédneme do nejintimnější kuchyně zlínského podniku a jeho dělného týmu, odhodlaného bránit vlast do posledního dechu. Přímo u zdroje se seznámíme s politickým myšlením Jana Bati a s reáliemi dodnes poněkud tajemné druhé republiky. Dozvíme se, jak to bylo s onou tolik připomínanou Baťovou návštěvou u Göringa. Budeme svědky jeho zatčení gestapem i dramatickými okolnostmi emigrace jeho rodiny z obsazené vlasti.

Román života

Román z průmyslového života

 

Kniha vyšla jako druhý svazek v rámci projektu zpřístupnění bohatého literárního odkazu Jana A. Bati. Románová autobiografie osobitým jazykem a s nadhledem přibližuje Jeníkovo dětství (*1898) u matky v Uherském Hradišti a pak u bratra Tomáše ve Zlíně, učednická léta a první roky podnikatelské výchovy v továrně pod tvrdým Tomášovým vedením až ke vzniku Československa v roce 1918.

Z doslovu JUDr. Jiřího Šetiny:

Co říci o Románu života Jana Antonína Bati, o knize, která vychází v roce 2009? Především je jistě dobře, že kniha vyšla, když již vyjít směla a mohla.

Dosud je živa generace, která se přímo podílela na vzniku, rozvoji a slávě světového výrobního a obchodního komplexu s prostým názvem Baťa, a. s. Zlín – Made in Czechoslovakia. Dosud tato generace – anebo její potomstvo – přebývá ve vilkách z červených cihel, nepoznamenaných časem, ač baťovská výroba již dávno ze Zlína zmizela, anebo nebyla jen obnovena. Pro všechny zasvěcené baťováky je kniha o životě J. A. Bati pohlazením po duši a vzpomínkou na dobu, kdy stále o něco šlo.

Teprve v roce 2007 zdařilo se potomkům J. A. Bati z Brazílie zrušit největší poválečnou nespravedlnost, jakým bylo záměrné odsouzení J. A. Bati z pohnutek nízkých a nečestných. Byl zrušen komunistický rozsudek mimořádného Národního soudu v Praze z roku 1947 a J. A. Baťa byl plně rehabilitován i ve vlasti české. Odpovědně lze říci, že k rehabilitaci J. A. Bati došlo bez aktivní pomoci českého státu a spíše českému státu navzdory.

V této době vychází Román života J. A. Bati. Kniha o člověku renesančním, který svou pracovitostí, sebekázní a především vrozeným smyslem pro pospolitost lidskou dostal se na světový vrchol úspěchu, aby byl posléze malostí českou zatracen a jeho jméno vymazáno z českých dějin. To vše již s vydatnou pomocí českého státu.

Za obchodem kolem světa

Unikátní svědectví o letecké obchodní cestě z roku 1937

 

Každý a kterýkoliv národ musí mít svoje hrdiny a své legendy. Jsou důležité, protože vytvářejí charakter národa, odvážného ducha jeho občanů a pevnou vůli jeho lidu. Naše malá zem, ještě zmenšená okleštěním a rozdělením po komunismu - a to, chvála Bohu, můj otec už nemusel poznat, protože jeho sen počítal nejen s Českou republikou, ale také se Slovenskem, naše zem si nemůže dovolit zapomenout na svoje hrdiny a na své legendy

Je to zločin spáchaný na dnešní a příštích generacích.

A i když se to bude podobat ješitnosti, protože jsem jeho dcera, podložená pravda je, že osobní legenda Jana Bati jako českého hrdiny by měla být podrobně vylíčena, aby živila sny o rozvoji a pokroku mateřské vlasti a jejích dětí.

Mnoho lidí zná pravdu o Janu A. Baťovi, ale málo z nich se dostatečně snaží, aby se jeho památce znovu dostalo místa, které jí po právu patří v českých dějinách.

Ale jako ty hrdinné plavce, o kterých básník Fernando Pessoa píše ve své básni, dějiny ho dříve nebo později ospravedlní.

Jan Baťa se bohužel nedožil toho, aby uzřel svoje jméno zapsané na čestné stránce českých dějin, ani svou památku a příklady znovu vybudované v celé své velikosti, ale plul do poslední chvíle za svým snem o velikosti a rozvoji pro svoje spolupracovníky a pro svoje dílo.

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

KONTAKT

FACEBOOK

Nadační fond Jana Antonína Bati
Moravní nábřeží 2 - Rybárny
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 29254736

 

Robert Hájek
zakladatel fondu
+420 732 842 329

nadacejabati@gmail.com

Lenka Kaňovská

předsedkyně správní rady

Hana Kuslová

členka správní rady

Michal Hampala

člen správní rady
 

John B. Nash

člen správní rady

Mariana B. Breech

členka správní rady

Adéla Trněná

asistentka

nadacejabati@gmail.com

  • Facebook - White Circle